Στόχος Μας

Μια Γερά Θεμελιωμένη Σχέση Μαζί Σας

Σημαντική Ενημέρωση

Πορεία των προσφυγών που αφορούν συνταξιούχους όλων των κλάδων.

Επείγουσες Ενέργειες

Δικαστικές Διεκδικήσεις Επιδομάτων, Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων κ.ά.

Παλαιότερα Έγγραφα

Δικαστικές ενέργειες για τη διεκδίκηση αναδρομικών υπολοίπου 50%.