Στόχος Μας

Μια Γερά Θεμελιωμένη Σχέση Μαζί Σας

Δικαστικές διεκδικήσεις συνταξιούχων στρατιωτικών (αποστράτων).

Δικαστικές διεκδικήσεις συνταξιούχων και εν ενεργεία υπαλλήλων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Πορεία των προσφυγών που αφορούν συνταξιούχους όλων των κλάδων.