Στόχος Μας

Μια Γερά Θεμελιωμένη Σχέση Μαζί Σας

Σημαντική Ενημέρωση

Πορεία των προσφυγών που αφορούν συνταξιούχους όλων των κλάδων.

Ενέργειες έως 15/05/2020

Δικαστικές ενέργειες για συνταξιούχους έως 15/05/2020.

Επείγουσες Ενέργειες

Δικαστικές Διεκδικήσεις Επιδομάτων, Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων κ.ά.

Παλαιότερα Έγγραφα

Δικαστικές ενέργειες για τη διεκδίκηση αναδρομικών υπολοίπου 50%.