Δίκαιο Αγοραπωλησιών Ακινήτων

Το δικηγορικό μας γραφείο δραστηριοποιείται και στον τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στεκόμαστε ως υπεύθυνοι αρωγοί σας στην αποφασιστικής για τη ζωή σας σημασίας πράξη της αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας και προβαίνουμε σε έλεγχο τίτλων, σε έλεγχο των συμβολαίων και όλων των απαιτούμενων για την αγοραπωλησία εγγράφων, σε σύναψη συμφωνητικού και προσυμφώνου πώλησης, σε παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου κ.α.

Διατηρούμε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες στον κλάδο των ακινήτων (συμβολαιογράφους, μεσίτες, μηχανικούς κ.α) και σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, προβαίνοντας στη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να προβείτε σε αγορά ή πώληση ακινήτου, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στα αρμόδια κτηματολόγια και υποθηκοφυλακεία, καθώς και στην τυχόν δικαστική διαδικασία της εγγραφής ή άρσης προσημείωσης υποθήκης.