Δικαστικές Διεκδικήσεις Επιδομάτων, Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων κ.ά.