Διοικητικό Δίκαιο – Δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Δημοσίου

Σημαντικό κομμάτι της ύλης του Δικηγορικού μας Γραφείου αποτελούν οι διαφορές μεταξύ πολιτών και Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του γραφείου μας ασκούνται από συνταξιούχους του Δημοσίου και ιδιαίτερα από στρατιωτικούς συνταξιούχους εκατοντάδες  προσφυγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των υπολοίπων Διοικητικών Δικαστηρίων,  καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),  σχετικά με την διεκδίκηση διαφορών επιδομάτων, αναδρομικών.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ασκηθεί τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές εφέσεις και αγωγές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα προ των μειώσεων που επέφεραν οι μνημονιακοί νόμοι και για την επιστροφή των αναδρομικών και την άρση των κρατήσεων που έχουν επιβληθεί. Αναμένεται η εκδίκαση πολλών από τις ως άνω προσφυγές το προσεχές διάστημα.

Με την υπ’ αρ.  244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές οι κρατήσεις του Νόμου 3865/2010 για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και αποφασίστηκε ότι  πρέπει να σταματήσουν από τούδε και στο εξής. Η ως άνω απόφαση του Ελεγκτικού Δικαστηρίου όμως,  δεν υποχρεώνει το κράτος να επιστρέψει τα αναδρομικά ποσά από το 2010 και μετά. Το Γραφείο μας ανέλαβε την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών των κρατήσεων από το 2010 και εντεύθεν με την προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Η Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΑΔ κρίνεται αναγκαία  καθώς τυχόν διεκδίκηση των αναδρομικών μέσω των ελληνικών Δικαστηρίων θα απορριφθεί λόγω του δεδικασμένου της υπ’ αρ. 244/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εντούτοις, σε περίπτωση που το κράτος δεν συμμορφωθεί με την ως άνω απόφαση και δεν άρει τις παράνομες κρατήσεις, υπάρχει η δυνατότητα αγωγής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διεκδίκηση της επιστροφής των παράνομα κρατηθέντων ποσών για το διάστημα από το Φεβρουάριο του 2017 όμως και μετά.

Σημαντικές Ενημερώσεις & Έγγραφα

Πορεία των προσφυγών που αφορούν συνταξιούχους όλων των κλάδων.

Δικαστικές ενέργειες για συνταξιούχους έως 15/05/2020.

Διεκδικήσεις Επιδομάτων, Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων κ.ά.

Δικαστικές ενέργειες για τη διεκδίκηση αναδρομικών υπολοίπου 50%.