Διοικητικό Δίκαιο – Δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Δημοσίου

Σημαντικό κομμάτι της ύλης του Δικηγορικού μας Γραφείου αποτελούν οι διαφορές μεταξύ πολιτών και Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του γραφείου μας έχουν ασκηθεί από εν ενεργεία και συνταξιούχους του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα από στρατιωτικούς συνταξιούχους, χιλιάδες προσφυγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των υπολοίπων Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σχετικά με την διεκδίκηση αναδρομικών.

Ειδικότερα, έχουν ασκηθεί αγωγές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου για την επαναφορά των συντάξεων και των μισθών στα επίπεδα προ των μειώσεων που επέφεραν οι μνημονιακοί νόμοι και για την επιστροφή των αναδρομικών και την άρση των κρατήσεων που έχουν επιβληθεί με τους νόμους 4051/12, 3865/10, 4093/12 (στον οποίο συγκαταλέγονται και η διεκδίκηση των Δώρων) κ.α. Σταδιακά, έχουν αρχίσει να εκδικάζονται και να εκδίδονται θετικές αποφάσεις.

Παράλληλα, ασκούνται αγωγές πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου για τη διεκδίκηση των αναδρομικών, από τις περικοπές στα Μετοχικά Ταμεία (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μετοχικό Ταμείο Στρατού-Ναυτικού- Αεροπορίας), ενώ συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν μεταξύ των ετών 2013 – 2017 διεκδικούν μέσω του γραφείου μας το συμπληρωματικό εφάπαξ που περικόπηκε με το νόμο 4093/12 κ.ά.

Σημαντικές Ενημερώσεις & Έγγραφα

Δικαστικές διεκδικήσεις συνταξιούχων στρατιωτικών (αποστράτων).

Διεκδικήσεις συνταξιούχων και υπαλλήλων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Πορεία προσφυγών για τις διεκδικήσεις κατά των μνημονιακών κρατήσεων.