Εργατικό Δίκαιο – Συντάξεις

Στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική περίοδο που διανύουμε, τα εργασιακά δικαιώματα πλήττονται κατάφωρα. Η ανάγκη έννομης προστασίας των εργαζομένων είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν προσφύγει μέσω του γραφείου μας, ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να διασφαλίσουν τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα, προβαίνουμε -εφόσον απαιτείται- στην Δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ εργαζόμενων και εργοδότη για ζητήματα παράνομης απόλυσης, μισθών υπερημερίας, διαφορών καταβαλλόμενου – νόμιμου μισθού, διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω παράνομης απόλυσης, καταβολή Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων κ.ά.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την Διευθέτηση συνταξιοδοτικών ζητημάτων τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και στο στάδιο της διεκπεραίωσης της συντάξεως.