Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Κόκκινα Δάνεια

O Νόμος 3869/2010, γνωστός και ως ‘’νόμος Κατσέλη’’ δίνει την δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα με μόνιμη αδυναμία πληρωμής να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με ιδιαίτερη επιτυχία μεγάλο αριθμό υποθέσεων δίνοντας οριστική λύση σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα μέσα από την διεξοδική διερεύνηση της κάθε περίπτωσης και την εξάντληση όλων των πιθανών λύσεων προτού προσφύγουμε στην δικαστική οδό. Παρέχουμε ειδική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση προς τον δανειολήπτη που προσφεύγει σε εμάς για ένα τόσο καίριο ζήτημα όπως είναι η διασφάλιση της περιουσίας του, η προστασία της κατοικίας του παράλληλα με την ρύθμιση των οφειλών του. Δεν δίνουμε μαγικές λύσεις. Στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι στον εντολέα μας εξηγώντας του όλες τις παραμέτρους και τις επιλογές που έχει.

Συζητάμε διεξοδικά με τον κάθε ενδιαφερόμενο την υπόθεσή του και μόνον όταν είναι βέβαιο ότι πληροί το minimum των τυπικών προϋποθέσεων, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των προσωπικών του εγγράφων, προχωρούμε στην δικαστική επίλυση της διαφοράς. Στεκόμαστε αρωγοί στο πλευρό του εντολέως μας, συναισθανόμενοι την δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και δικαιώνοντας την επιλογή του να αποταθεί στο γραφείο μας.