Ίδρυση Εταιρειών Εκτός Ελλάδας

Λόγω της ιδιαίτερα επαχθούς φορολογίας που προβλέπεται από την ελληνική πολιτεία, μεγάλος αριθμός εταιρειών συστήνονται σε κράτη τα οποία παρέχουν ένα ευνοϊκότερο φορολογικό σύστημα (συγκεκριμένα στην Κύπρο η φορολογία για τις εταιρείες ανέρχεται στο 12,5%). Το γραφείο μας παρέχει την δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να συστήσουν νέα εταιρεία εκτός ελληνικής επικράτειας – κυρίως στην Κύπρο – είτε να δημιουργήσουν κάποιο παράρτημα της ήδη υπάρχουσας εταιρείας τους στο εξωτερικό.

Μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες το πολύ από την στιγμή που θα μας αποστείλετε τα απαραίτητα έγγραφα, θα αποκτήσετε την δική σας εταιρεία στο εξωτερικό. Οι πελάτες που απευθύνονται στο γραφείο μας τυγχάνουν πλήρους εμπιστευτικότητας και οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι διαφανείς, σύννομες και συμμορφούμενες τόσο με το ελληνικό όσο και με το Δίκαιο του κράτους ίδρυσης της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποια από τα τηλέφωνα ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.