Πρόσφατες Σημαντικές Αποφάσεις

Το γραφείο μας έχει πλούσιο νομολογιακό υλικό. Πληθώρα θετικών αποφάσεων έχουν εκδοθεί σε όλους τους τομείς του Δικαίου. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες αποφάσεις ανά τομέα Δικαίου, επιφυλασσόμενοι να εμπλουτίσουμε την σελίδα με ακόμη περισσότερες.

Δεκτή η Αίτηση υπαγωγής του αιτούντος στο νόμο. Το Δικαστήριο όρισε καταβολή ποσού 150 ευρώ μηνιαίως για τρία έτη και 250 ευρώ για είκοσι έτη, για την προστασία της κύριας κατοικίας. Εκτός από την κύρια κατοικία, η απόφαση προστατεύει και τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, ήτοι: ένα οικόπεδο 975 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκεται ισόγεια κατοικία 110 τ.μ. επί του οποίου έχει δικαίωμα ψιλής κυριότητας, ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 7 στρεμμάτων, ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 12 στρεμμάτων και το αυτοκίνητό του.

Πελάτης μας ενεπλάκη σε ελαφρύ τροχαίο. Η Ασφαλιστική του, στηριζόμενη στην απειρία του στις συναλλαγές, τον έπεισε να υπογράψει έγγραφο Ανάκλησης της δηλώσεως που είχε κάνει, πείθοντάς  τον ότι η υπογραφή του εγγράφου αυτού δεν αντίκειται στα συμφέροντά του!! Έπειτα από λίγες ημέρες, του έστειλε έγγραφο ότι διακόπτει τη μεταξύ τους συμβατική σχέση. Μετά την εκδίκαση της Αγωγής του παθόντα από το ατύχημα, όπου εναγόμενοι ήταν ο πελάτης μας και η Ασφαλιστική, το ποσό το οποίο επιδίκασε το Δικαστήριο, καταβλήθηκε από την Ασφαλιστική στον παθόντα. Έπειτα από λίγο καιρό, η Ασφαλιστική στηριζόμενη στο έγγραφο της Ανακλήσεως που είχε γίνει από τον πελάτη μας, υπέβαλλε Αγωγή εναντίον του προκειμένου να υποχρεωθεί αυτός να της καταβάλλει το ποσό που η ίδια είχε καταβάλλει. Το Δικαστήριο δέχτηκε τις ενστάσεις καταχρηστικότητας κι αοριστίας που υποβάλαμε και απέρριψε την Αγωγή της Ασφαλιστικής Εταιρείας, κάτι που δεν είναι σύνηθες στην Νομολογία σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η ως άνω απόφαση διέγραψε σημαντικότατο μέρος του χρέους δανειολήπτη προς τις τράπεζες ALPHA BANK και πρώην ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ. Συγκεκριμένα, οι οφειλές του ανήρχοντο στις 225.000 ευρώ και κατόπιν της αποφάσεως αυτής καλείται συνολικά να πληρώσει μέσα σε 25 έτη ποσό ύψους 47.000 ευρώ. Επιπλέον, προστατεύεται η μοναδική κατοικία του ενώ δεν εκποιούνται τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του, ήτοι ένα αγροτεμάχιο και ένα αυτοκίνητο μικρής χρηματικής αξίας.

Λήψη αποζημίωσης από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ύψους 14.000 ευρώ. Η επίδικη υπόθεση αφορούσε διαφορά που προέκυψε από έκρηξη τζακιού, δημιουργία τεράστιας ζημίας στο εσωτερικό της οικίας και ακόλουθη άρνηση της ασφαλιστικής εταιρείας προς καταβολή της αποζημίωσης με την αιτιολογία ότι δεν καλύπτεται η ζημία από το συμβόλαιο Κλάδου Πυρός που είχε συναφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Το δικαστήριο ικανοποίησε πλήρως το αίτημα του ενάγοντος.

Άκυρη απόλυση οικιακής βοηθού. Καταβολή αποζημίωσης. Η ως άνω απόφαση έχει ενδιαφέρον για τον λόγο ότι υπάρχει νομολογία που αναφέρει ότι οι οικιακοί βοηθοί δεν θεωρούνται μισθωτοί αλλά ελεύθεροι επαγγελματίες και ως εκ τούτου δεν δύνανται να λάβουν αποζημίωση λόγω άκυρης απόλυσης. Τα ως άνω επικαλέστηκε η εργοδότριά και εναγόμενη και απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο το οποίο δέχτηκε τους ισχυρισμούς, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τις αποδείξεις της ενάγουσας ότι  απασχολούνταν με καθεστώς μισθωτής εργασίας στην οικία της εναγόμενης.

Ληστεία και οπλοκατοχή. Ο εντολέας μας κατηγορείτο ότι απείλησε με μαχαίρι και απέσπασε με την βία 1.000 ευρώ και κινητό από συμπατριώτη του. Μετά από πολύωρη ακροαματική διαδικασία αποδείξαμε την αθωότητά του.